Reload

Всички статии в блога

Какво е bgERP
Какво е bgERP? Чрез софтуера bgERP българските фирми могат да оптимизират бизнеса си с минимални финансови разходи. Системата има голяма функционалност, което прави излишно използването на множество различни софтуери и дава на мениджърите контрол върху всички бизнес процеси: Иновативна система за документооборот, показваща всички свързани документи в нишки, подобно на социалните мрежи ...