Reload

За Рилоуд ООД


Това е сайтът на несъществуващата фирма Рилоуд ООД - производител на енергийни напитки. Тя е измислена за демонстрация на възможностите на bgERP.

Потребителите, които се логнат в тази система ще видят как изглежда bgERP "отвътре", ще могат да добавят фирми или да създат документ.

Почти всички документи и процеси, включени и описани като примери в Документацията на bgERP са съставени и съществуват в демонстрационния модел. Тук може да ги намерите, заредите и разглеждате. Може да ги променяте и управлявате с възможностите, които ви предоставя bgERP.

В системата може да извършвате разнообразни действия, но понеже това е демо-система, всяка нощ въведените през деня документи и данни се изтриват. Моля, не злоупотребявайте.

Никовете на потребителите в тази система са следните:
 • Ceo1 - управител 1 - има достъп до всички папки и менюта, с изключение на някои от менютата за настройки на системата;
 • Ceo2 - управител 2;
 • Admin - администратора на системата - с достъп до личните си и екипните папки и само до менютата за системни настройки и поддръжка;
 • Secretary - секретарка - с достъп до личните си и екипните папки и до специфични модули като "Разпращане" и "Кетъринг";
 • Account - счетоводител - с достъп до личните си и екипните папки и до всички модули в менютата "Счетоводство" и "Финанси", модули "Продажби", "Човешки ресурси" и т.н.;
 • Cash - касиер-отговорник за банковите сметки на фирмата - с достъп до личните си и екипните папки и пълен достъп до модулите "Каси" и "Банки" в меню "Финанси";
 • Hr - човешки ресурси - с достъп до личните си и екипните папки и до модул "Човешки ресурси";
 • Dealer - дилър - с достъп до личните си и екипните папки и до модулите "Каталог" и "Ценообразуване" от меню "Артикули", модул "Логистика » Доставки" и модул "Търговия » Продажби";
 • Sklad - началник склад-касиер - с достъп до личните си и екипните папки и до модулите "Складове" и "Каси";
 • Sell1 - продавач (екип "Магазин") - с достъп до личните си и екипните папки и до модулите "Продажби" и "POS" на меню "Търговия";
 • Work1 - работник 1 - с достъп само до личните си и екипните папки;
 • Work2 - работник 2

   
Паролата за всеки от тях е: bgERP2

Влизането в системата става от иконката с ключ в менюто горе в дясно или от тази връзка